Τελευταία κηρύγματα από τον ομιλητή
Ο λαός δεν συνετίζεται εύκολα
Τετ, Μάι 26, 2021
Χωρίο: Ιεζεκιήλ 37:1-14
Διάρκεια: 28 Λεπτά 40 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Α΄ Μέρος - Τα λάθη της τέλειας καρδιάς
Κυρ, Μάι 23, 2021
Χωρίο: Χρονικών Β' 16:1-14
Διάρκεια: 23 Λεπτά 47 Δευτερόλεπτα
Ξεβόλεμα πριν την αρπαγή
Τετ, Μάι 19, 2021
Χωρίο: Κατά Ιωάννην 16:26-33
Διάρκεια: 42 Λεπτά 14 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Γ΄ Μέρος - Η παρουσία του ανθρώπου αναγκαία στην ζωή μας
Κυρ, Μάι 16, 2021
Χωρίο: Β' Σαμουήλ 9:1-11
Διάρκεια: 20 Λεπτά 26 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Α΄ Μέρος - Η παρουσία του Θεού απαραίτητη στην ζωή μας
Κυρ, Μάι 16, 2021
Χωρίο: Έξοδος 33:12-23
Διάρκεια: 23 Λεπτά 48 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Γ΄ Μέρος - Η διαφοροποίηση
Κυρ, Μάι 09, 2021
Χωρίο: Αποκάλυψις Ιωάννου 2:8-11
Διάρκεια: 22 Λεπτά 34 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Α΄ Μέρος - Ο Κύριος να βασιλεύει
Κυρ, Μάι 09, 2021
Χωρίο: Ψαλμοί 93:1-5
Διάρκεια: 26 Λεπτά 35 Δευτερόλεπτα
Η εκκλησία τόπος δοξολογίας, όχι μοιρολατρείας και πένθους
Τετ, Μάι 05, 2021
Χωρίο: Α' Κορινθίους 15:1-28
Διάρκεια: 40 Λεπτά 51 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο - Ο Κύριος θα συντρίψει τον σατανά στα πόδια της εκκλησίας
Κυρ, Μάι 02, 2021
Χωρίο: Γένεσις 3:3-13
Διάρκεια: 20 Λεπτά 18 Δευτερόλεπτα
Ο κήπος της καρδιάς σου να είναι ανθηρός
Τετ, Απρ 28, 2021
Χωρίο: Κατά Ιωάννην 18:1-14
Διάρκεια: 45 Λεπτά 47 Δευτερόλεπτα