Αρχείο Κηρυγμάτων

 • Φύλαξε τον λόγο του Θεού
  Πράξεις των Αποστόλων 8:1-25
  03-08-2020
  Μπαλασόπουλος Μιχαήλ
 • Κυριακάτικο Β΄ Μέρος - Πως φανερώνει ο Θεός το σχέδιό του μέσω ανθρώπων
  Πράξεις των Αποστόλων 7:22-36
  02-08-2020
  Καραΐσκος Θεόδωρος

Ακολουθήστε μας

11 Φεβρουαρίου 2019

Αυτό το μήνα θα γνωρίσουμε τη μαρτυρία ενός ακόμα αδελφού από την εκκλησία του Νέου Ψυχικού, του αδελφού μας Λεωνίδα Σαρρή.

11 Φεβρουαρίου 2019

Μέγας ο Κύριος, και αξιΰμνητος σφόδρα· και η μεγαλωσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Γενεά εις γενεάν θέλει επαινεί τα έργα σου, και τα μεγαλεία σου θέλουσι διηγείσθαι. Ψαλμός ρμε΄ εδ.: 3-4

Αυτό το μήνα θα γνωρίσουμε τη μαρτυρία του αδελφού μας Γιώργου Κατσούλα.