Αρχείο Κηρυγμάτων

 • Πίστις είναι να μιλάς όπως μιλάει ο Θεός
  Αριθμοί 20:1-13
  16-03-2023
  Ψωμιάδηε Γρηγόρης
 • Μη καταφρονείς την σωτηρία σου
  Γένεσις 25:19-26
  15-03-2023
  Μπαλασόπουλος Μιχαήλ

Ακολουθήστε μας

11 Φεβρουαρίου 2019

Αυτό το μήνα θα γνωρίσουμε τη μαρτυρία ενός ακόμα αδελφού από την εκκλησία του Νέου Ψυχικού, του αδελφού μας Λεωνίδα Σαρρή.

11 Φεβρουαρίου 2019

Μέγας ο Κύριος, και αξιΰμνητος σφόδρα· και η μεγαλωσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Γενεά εις γενεάν θέλει επαινεί τα έργα σου, και τα μεγαλεία σου θέλουσι διηγείσθαι. Ψαλμός ρμε΄ εδ.: 3-4

Αυτό το μήνα θα γνωρίσουμε τη μαρτυρία του αδελφού μας Γιώργου Κατσούλα.