Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Νέου Ψυχικού

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Νέου Ψυχικού

Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.

(Ματθαίος 11:28)

Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατήτε ακριβώς· μη ως άσοφοι, αλλ' ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, διότι αι ημέραι είναι πονηραί.

Εφεσίους 05:15

Συμπληρώστε τα στοιχεία και θα σας αποσταλεί

Λάβετε εντελώς δωρεάν μία Καινή Διαθήκη

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Αρχείο Κηρυγμάτων

 • Ο Χριστός άνοιξε την πόρτα προς τον Θεό
  Κατά Ιωάννην 10:7-16
  18-07-2019
  Aδάμ Βασίλειος
 • Τι λέμε μέσα στην φυλακή
  Προς Κολοσσαείς 1:1-8
  17-07-2019
  Καραΐσκος Θεόδωρος

Κανάλι Youtube

Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ - Κατά Ιωάννην κεφ.: ι΄, εδ.:  7-16 18/7/2019
Ο ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΟΙΞΕ ΤΗΝ ΠΟΡΤΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΘΕΟ - Κατά Ιωάννην κεφ.: ι΄, εδ.: 7-16 18/7/2019

ΕΑΕΠ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ομιλητής :Αδάμ Βασίλειος Κατά Ιωάννην κεφ.: ι΄, εδ.: 7-16 18/7/2019

Ακολουθήστε μας

11 Φεβρουαρίου 2019

Αυτό το μήνα θα γνωρίσουμε τη μαρτυρία ενός ακόμα αδελφού από την εκκλησία του Νέου Ψυχικού, του αδελφού μας Λεωνίδα Σαρρή.

11 Φεβρουαρίου 2019

Μέγας ο Κύριος, και αξιΰμνητος σφόδρα· και η μεγαλωσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Γενεά εις γενεάν θέλει επαινεί τα έργα σου, και τα μεγαλεία σου θέλουσι διηγείσθαι. Ψαλμός ρμε΄ 3-4

Αυτό το μήνα θα γνωρίσουμε τη μαρτυρία του αδελφού μας Γιώργου Κατσούλα.