Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Νέου Ψυχικού

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής Νέου Ψυχικού

Έλθετε προς με, πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, και εγώ θέλω σας αναπαύσει.

(Ματθαίος 11:28)

Προσέχετε λοιπόν πως να περιπατήτε ακριβώς· μη ως άσοφοι, αλλ' ως σοφοί, εξαγοραζόμενοι τον καιρόν, διότι αι ημέραι είναι πονηραί.

Εφεσίους 05:15

Συμπληρώστε τα στοιχεία και θα σας αποσταλεί

Λάβετε εντελώς δωρεάν μία Καινή Διαθήκη

Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Αρχείο Κηρυγμάτων

 • Κυριακάτικο Β΄ Μέρος - Πως ο άνθρωπος γίνεται μέτοχος των ενεργειών του Θεού
  Κατά Ματθαίον 14:24-31
  26-05-2019
  Καραΐσκος Θεόδωρος
 • Κυριακάτικο Α΄ Μέρος - Πρόσεχε να αρέσεις στον Χριστό
  Έσδρας 10:1
  26-05-2019
  Κατσούλας Γεώργιος

Κανάλι Youtube

ΠΩΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - Κατά Ματθαίον κεφ. ιδ΄ εδ. 24-31 26/05/2019
ΠΩΣ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΤΟΧΟΣ ΤΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - Κατά Ματθαίον κεφ. ιδ΄ εδ. 24-31 26/05/2019

ΕΑΕΠ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ομιλητής: Καραΐσκος Θεόδωρος Κατά Ματθαίον κεφ. ιδ΄ εδ. 24-31 26/05/2019

Ακολουθήστε μας

11 Φεβρουαρίου 2019

Αυτό το μήνα θα γνωρίσουμε τη μαρτυρία ενός ακόμα αδελφού από την εκκλησία του Νέου Ψυχικού, του αδελφού μας Λεωνίδα Σαρρή.

11 Φεβρουαρίου 2019

Μέγας ο Κύριος, και αξιΰμνητος σφόδρα· και η μεγαλωσύνη αυτού ανεξιχνίαστος. Γενεά εις γενεάν θέλει επαινεί τα έργα σου, και τα μεγαλεία σου θέλουσι διηγείσθαι. Ψαλμός ρμε΄ 3-4

Αυτό το μήνα θα γνωρίσουμε τη μαρτυρία του αδελφού μας Γιώργου Κατσούλα.