1. Πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο της Χάριτος του Θεού όπως ακριβώς αυτό αποκαλύπτεται μέσα από την Αγία Γραφή, η οποία είναι όλη θεόπνευστη (Β΄ Τιμοθέου κεφ.: γ΄ εδ.: 16). Πιστεύουμε δηλαδή ότι «έτσι», έμπρακτα και θυσιαστικά αγάπησε ο Θεός τον κόσμο (όλη ανεξαρτήτως την ανθρωπότητα), ώστε έδωσε (μέσω της φανέρωσης της αγάπης Του και της παντοδυναμίας Του), τον Υιό του τον Μονογενή (τον προαιώνιο Λόγο, ο οποίος έλαβε δούλου μορφή και ανθρώπινη σάρκα), με σκοπό να μη χαθεί (ο Θεός θέλει όλοι οι άνθρωποι να σωθούν και να έρθουν σε επίγνωση της αλήθειας - Α΄ Τιμοθέου κεφ.: β΄ εδ.: 4), όποιος πιστέψει σ΄ Αυτόν (όσοι δέχθηκαν αυτόν, σε αυτούς έδωσε την εξουσία να ονομασθούν τέκνα Θεού – Κατά Ιωάννην κεφ.: α΄ εδ.: 12), αλλά να έχει ζωή αιώνια (καθώς είπε ο Ιησούς: «Εγώ είμαι η ανάστασις και η ζωή· ο πιστεύων εις εμέ, και αν αποθάνει, θέλει ζήσει.» - Κατά Ιωάννη κεφ.: ια΄ εδ.: 25-26).

2. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός αναλήφθηκε στους ουρανούς, κάθισε στα δεξιά του Θεού και μεσιτεύει στο Θεό για τον άνθρωπο. Είναι ο μοναδικός μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων (Α΄ Τιμοθέου κεφ.: β΄ εδ.: 5) και μπορεί να σώζει εντελώς τους προσερχομένους εις τον Θεό δι' αυτού, ζων πάντοτε δια να μεσιτεύει υπέρ αυτών (Εβραίους κεφ.: ζ΄ εδ.: 25).

3. Πιστεύουμε ότι ο Θεός βαπτίζει με Άγιο Πνεύμα τους πιστούς δίνοντας τους δύναμη να γίνονται μάρτυρες του σταυρωμένου και αναστημένου Χριστού, μέσα στον κόσμο και να οικοδομούνται φέρνοντας καρπό. Αυτό το βάπτισμα κανένας πιστός δεν το λαμβάνει ανεπαίσθητα και καταληπτά τη στιγμή της βαπτίσεως όπως αναφέρει και ο Απόστολος Πέτρος την ημέρα της Πεντηκοστής (Πράξεις κεφ.: β΄ εδ.: 14-18). Συνοδεύεται δε με σημεία, όπως είναι οι γλώσσες και οι προφητείες (Α΄ Κορινθίους κεφ.: ιδ΄ εδ.: 1-5).

4. Πιστεύουμε ότι ο Κύριος Ιησούς Χριστός είναι η «κεφαλή» και η Εκκλησία το σώμα του πάνω στη γη (Εφεσίους κεφ.: α΄ εδ.: 22-23). Κάθε επιμέρους Εκκλησία σ΄ Αυτόν και από Αυτόν κρίνεται για όλη τη στάση της. Η Εκκλησία είναι το σύνολο των πιστών και όχι κάποιος χώρος. Για τον καταρτισμό των αγίων έδωσε πέντε διακονίες (αποστόλους, προφήτες, ευαγγελιστές, ποιμένες και διδασκάλους – Εφεσίους κεφ.: δ΄ εδ.: 11) και εννέα χαρίσματα (λόγος σοφίας, λόγος γνώσεως, πίστη, χαρίσματα ιαμάτων, ενέργειες θαυμάτων, προφητεία, διακρίσεις πνευμάτων, είδη γλωσσών, ερμηνεία γλωσσών – Α΄ Κορινθίους κεφ.: ιβ΄ εδ.: 8-11). Μέσα από τις διακονίες και τα χαρίσματα οικοδομείται το σώμα του Χριστού, δηλαδή η Εκκλησία. Αυτά ενεργούνται στην Εκκλησία μας και έτσι πιστοποιείται η παρουσία του Θεού, κατά τη διάρκεια των συνάξεων των πιστών.

5. Πιστεύουμε σε ένα και μοναδικό βάπτισμα στο νερό, θεωρώντας άκυρο το νηπιοβαπτισμό σύμφωνα και με το Σύμβολο της Πίστεως το οποίο αναφέρει: «ομολογώ εν Βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών». Ένα νήπιο σαφώς δεν μπορεί να ομολογήσει και επίσης ο Κύριος Ιησούς έδωσε ρητή εντολή στους μαθητές του: «Υπάγετε σε όλο τον κόσμο και κηρύξατε το ευαγγέλιο σε όλη την κτίση. Όποιος πιστέψει και βαπτισθεί θα σωθεί» (Κατά Μάρκον κεφ.: ις΄ εδ.: 15-16). Προϋπόθεση λοιπόν για το βάπτισμα είναι η πίστη στο Θεό και στο Λόγο του.