Τελευταία κηρύγματα από τον ομιλητή
Το έργο του Θεού στα χέρια του ανθρώπου
Τετ, Δεκ 04, 2019
Χωρίο: Κατά Μάρκον 16:15
Διάρκεια: 36 Λεπτά 31 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Β΄Μέρος - Πως φθάνω στην αγάπη
Κυρ, Δεκ 01, 2019
Χωρίο: Β' Πέτρου 1:5-11
Διάρκεια: 30 Λεπτά 36 Δευτερόλεπτα
Ο Χριστός εργάζεται παρά την απιστία μας
Τετ, Νοε 27, 2019
Χωρίο: Κατά Μάρκον 16:14-20
Διάρκεια: 42 Λεπτά 22 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Β΄Μέρος - Ας μη δειλιάζει η καρδιά σας
Κυρ, Νοε 24, 2019
Χωρίο: Κατά Ιωάννην 14:27
Διάρκεια: 20 Λεπτά 4 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Β΄Μέρος -Επέτυχον τας επαγγελίας
Κυρ, Νοε 17, 2019
Χωρίο: Προς Εβραίους 11:11-40
Διάρκεια: 16 Λεπτά 49 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Α΄Μέρος - Η επαγγελία για το σπέρμα της γυναικός
Κυρ, Νοε 17, 2019
Χωρίο: Γένεσις 18:9-15
Διάρκεια: 31 Λεπτά 35 Δευτερόλεπτα
Εμμένετε εις την προσευχή
Τετ, Νοε 13, 2019
Χωρίο: Προς Κολοσσαείς 4:2-18
Διάρκεια: 37 Λεπτά 45 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Β΄Μέρος -Σοφία Θεού και όχι ανθρώπινη
Κυρ, Νοε 10, 2019
Χωρίο: Α' Κορινθίους 1:26-2:16
Διάρκεια: 25 Λεπτά 53 Δευτερόλεπτα
Δούλος του Κυρίου
Τετ, Νοε 06, 2019
Χωρίο: Προς Κολοσσαείς 3:22-25 & Προς Κολοσσαείς 4:1
Διάρκεια: 36 Λεπτά 3 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Β΄Μέρος -Μη κρίνουμε τις τακτικές του Θεού
Κυρ, Νοε 03, 2019
Χωρίο: Κατά Ματθαίον 15:21-28
Διάρκεια: 33 Λεπτά 24 Δευτερόλεπτα