Τελευταία κηρύγματα από τον ομιλητή
Κυριακάτικο Β΄ Μέρος - Ομολογούμε την αμαρτία μας
Κυρ, Ιουν 20, 2021
Χωρίο: Α' Ιωάννου 1:1-10
Διάρκεια: 25 Λεπτά 1 Δετερόλεπτο
Κυριακάτικο Β΄ Μέρος - Οι θαυμαστές ενέργειες του Θεού
Κυρ, Ιουν 13, 2021
Χωρίο: Πράξεις των Αποστόλων 3:1-11
Διάρκεια: 20 Λεπτά 13 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Β΄ Μέρος - Ο Ύψιστος Θεός χαμηλώνει και συναντά τον άνθρωπο
Κυρ, Ιουν 06, 2021
Χωρίο: Ησαΐας 57:15-21
Διάρκεια: 21 Λεπτά 39 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Β΄ Μέρος - Διαχωρισμός παχέων και ισχνών προβάτων
Κυρ, Μάι 30, 2021
Χωρίο: Ιεζεκιήλ 34:11-31
Διάρκεια: 25 Λεπτά 25 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Β΄ Μέρος - Προσοχή στις συζητήσεις μας
Κυρ, Μάι 23, 2021
Χωρίο: Κατά Ιωάννην 4:1-30
Διάρκεια: 29 Λεπτά 57 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Β΄ Μέρος - Ο Κύριος θα κάνει μεγαλεία στον λαό του
Κυρ, Μάι 16, 2021
Χωρίο: Ιωήλ 2:21-27
Διάρκεια: 27 Λεπτά 40 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Β΄ Μέρος - Τα εξερχόμενα εκ του στόματος μολύνουν τον άνθρωπο
Κυρ, Μάι 09, 2021
Χωρίο: Κατά Μάρκον 7:1-23
Διάρκεια: 30 Λεπτά 59 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Β΄ Μέρος - Η είσοδος του Χριστού στην ζωή σου
Κυρ, Απρ 25, 2021
Χωρίο: Κατά Ιωάννην 12:12-33
Διάρκεια: 26 Λεπτά 2 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Β΄ Μέρος - Απαντάει ο Θεός
Κυρ, Απρ 18, 2021
Χωρίο: Κατά Ματθαίον 7:7-14
Διάρκεια: 23 Λεπτά 6 Δευτερόλεπτα
Κυριακάτικο Β΄ Μέρος - Πολύτιμοι στα μάτια του Θεού
Κυρ, Αυγ 23, 2020
Χωρίο: Κατά Λουκάν 15:1-10
Διάρκεια: 31 Λεπτά 31 Δευτερόλεπτα