Τελευταία κηρύγματα από τον ομιλητή
Θυγατέρα του Αβραάμ αλλά δεμένη
Πεμ, Σεπ 24, 2020
Χωρίο: Κατά Λουκάν 13:10-17
Διάρκεια: 45 Λεπτά 33 Δευτερόλεπτα
Μη ξεχνάμε τι έκανε ο Κύριος στην ζωή μας
Πεμ, Δεκ 12, 2019
Χωρίο: Προς Εβραίους 10:32-39
Διάρκεια: 41 Λεπτά 58 Δευτερόλεπτα
Πότε έρχεται η βασιλεία του Θεού
Πεμ, Μάι 16, 2019
Χωρίο: Κατά Λουκάν 17:20-21
Διάρκεια: 40 Λεπτά 48 Δευτερόλεπτα