Παροιμίαι 15:10 από Καραΐσκος Θεόδωρος
10 Ἡ διδασκαλία εἶναι δυσάρεστος εἰς τὸν ἐγκαταλείποντα τὴν ὁδόν· ὁ μισῶν τὸν ἔλεγχον θέλει τελευτήσει.
Σειρές:Μαθήματα
Διάρκεια:40 Λεπτά 20 Δευτερόλεπτα