Κατά Ματθαίον 7:12 από Καραΐσκος Θεόδωρος
2 Λοιπὸν πάντα ὅσα ἄν θέλητε νὰ κάμνωσιν εἰς ἐσᾶς οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ σεῖς κάμνετε εἰς αὐτούς· διότι οὗτος εἶναι ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται.
Διάρκεια:23 Λεπτά 32 Δευτερόλεπτα