Νεεμίας 1:1-11 από Καραΐσκος Θεόδωρος
Διάρκεια:50 Λεπτά 50 Δευτερόλεπτα