Μηνύματα Αδελφών

Δεκ 2021 - Ιουν 2022
Αρχεία σε αυτή τη σειρά
ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΕΡΓΑΤΩΝ ΣΥΝΟΔΟΥ
Κυρ, Ιουν 19, 2022
Διάρκεια: 31 Λεπτά 1 Δετερόλεπτο
ΕΓΚΑΙΝΙΑ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - 16/06/2022
Πεμ, Ιουν 16, 2022
Διάρκεια: 2 Ώρες 39 Λεπτά 47 Δευτερόλεπτα
Ομολογίες Πεντηκοστής
Δευ, Ιουν 13, 2022
Διάρκεια: 54 Λεπτά 34 Δευτερόλεπτα
Επίσκεψη εκκλησίας Αιγάλεω
Τετ, Απρ 13, 2022
Διάρκεια: 1 Ώρα 24 Λεπτά 58 Δευτερόλεπτα
Μηνύματα αδελφών
Δευ, Φεβ 21, 2022
Διάρκεια: 41 Λεπτά 2 Δευτερόλεπτα
Μηνύματα νέων
Πεμ, Δεκ 23, 2021
Διάρκεια: 33 Λεπτά 25 Δευτερόλεπτα
Μηνύματα αδελφών
Δευ, Δεκ 20, 2021
Διάρκεια: 37 Λεπτά 44 Δευτερόλεπτα
Ελευθερία από τον νόμο του Μωυσή
Πεμ, Δεκ 09, 2021
Χωρίο: Προς Γαλάτας 4:21-31
Διάρκεια: 41 Λεπτά 12 Δευτερόλεπτα
21 Εἴπατέ μοι οἱ θέλοντες νὰ ἦσθε ὑπὸ νόμον· τὸν νόμον δὲν ἀκούετε;22 Διότι εἶναι γεγραμμένον ὅτι ὁ Ἀβραὰμ ἐγέννησε δύο υἱούς, ἕνα ἐκ τῆς δούλης καὶ ἕνα ἐκ τῆς ἐλευθέρας.23 Ἀλλ᾿ ὁ μὲν ἐκ τῆς δούλης ἐγεννήθη κατὰ σάρκα, ὁ δὲ ἐκ τῆς ἐλευθέρας διὰ τῆς ἐπαγγελίας·24 Τὰ ὁποῖα εἶναι κατὰ ἀλληγορίαν· διότι αὗται εἶναι αἱ δύο διαθῆκαι, μία μὲν ἀπὸ τοῦ ὄρους Σινᾶ, ἡ γεννῶσα πρὸς δουλείαν, ἥτις εἶναι ἡ Ἄγαρ.25 Διότι τὸ Ἄγαρ εἶναι τὸ ὄρος Σινᾶ ἐν τῇ Ἀραβίᾳ, καὶ ταυτίζεται μὲ τὴν σημερινήν Ἱερουσαλήμ, εἶναι δὲ εἰς δουλείαν μετὰ τῶν τέκνων αὑτῆς·26 ἡ δὲ ἄνω Ἱερουσαλήμ εἶναι ἐλευθέρα, ἥτις εἶναι μήτηρ πάντων ἡμῶν. 27 Διότι εἶναι γεγραμμένον· Εὐφράνθητι, στεῖρα ἡ μή τίκτουσα, ἔκβαλε φωνήν καὶ βόησον, ἡ μή δίνουσα· διότι τὰ τέκνα τῆς ἐρήμου εἶναι πλειότερα παρὰ τὰ τέκνα τῆς ἐχούσης τὸν ἄνδρα. 28 Ἡμεῖς δέ, ἀδελφοί, καθὼς ὁ Ἰσαὰκ ἐπαγγελίας τέκνα εἴμεθα.29 Ἀλλὰ καθὼς τότε ὁ κατὰ σάρκα γεννηθεὶς ἐδίωκε τὸν κατὰ πνεῦμα, οὔτω καὶ τώρα. 30 Ἀλλὰ τί λέγει ἡ γραφή; Ἔκβαλε τὴν δούλην καὶ τὸν υἱὸν αὐτῆς· διότι δὲν θέλει κληρονομήσει ὁ υἱὸς τῆς δούλης μετὰ τοῦ υἱοῦ τῆς ἐλευθέρας.31 Λοιπόν, ἀδελφοί, δὲν εἴμεθα τῆς δούλης τέκνα, ἀλλὰ τῆς ἐλευθέρας.