Έξοδος 12:1-31 από Κορδορούμπας Δημήτριος
Διάρκεια:47 Λεπτά 31 Δευτερόλεπτα