Χρονικών Β' 29:9-20 από Κατσούλας Γεώργιος
Διάρκεια:26 Λεπτά 6 Δευτερόλεπτα