Προς Εφεσίους 4:13-18 από Καραΐσκος Θεόδωρος
Διάρκεια:30 Λεπτά 18 Δευτερόλεπτα