Β' Κορινθίους 5:1-10 από Καραΐσκος Θεόδωρος
Διάρκεια:23 Λεπτά 17 Δευτερόλεπτα