Προς Φιλιππησίους από Καραΐσκος Θεόδωρος
Διάρκεια:39 Λεπτά 25 Δευτερόλεπτα