Προς Φιλιππησίους 1:19-30 από Καραΐσκος Θεόδωρος
Διάρκεια:41 Λεπτά 41 Δευτερόλεπτα