Ψαλμοί 86:1-17 & Α' Τιμόθεον 2:1-7 από Κατσούλας Γεώργιος & Καραΐσκος Θεόδωρος
Διάρκεια:54 Λεπτά 25 Δευτερόλεπτα