Κατά Λουκάν από Χριστοδουλάτος Λουκάς
Διάρκεια:1 Ώρα 59 Λεπτά 58 Δευτερόλεπτα