Χρονικών Β' 36:11-16 από Κατσούλας Γεώργιος
Διάρκεια:23 Λεπτά 22 Δευτερόλεπτα