Εκκλησιαστής 10:1 από Χριστοδουλάτος Λουκάς
Διάρκεια:37 Λεπτά 45 Δευτερόλεπτα