Α' Ιωάννου 2:3-6 από Καραΐσκος Θεόδωρος
Διάρκεια:32 Λεπτά 8 Δευτερόλεπτα