Κατά Ιωάννην 4:1-26
Διάρκεια:41 Λεπτά 16 Δευτερόλεπτα