Β' Κορινθίους 4:13-18 από Δικαίος Κώστας
Διάρκεια:41 Λεπτά 51 Δευτερόλεπτα