Α' Ιωάννου 5:13-17 από Καραΐσκος Θεόδωρος
Διάρκεια:38 Λεπτά