Προς Κολοσσαείς 1:9-10 από Καραΐσκος Θεόδωρος
Διάρκεια:37 Λεπτά 57 Δευτερόλεπτα