Προς Ρωμαίους 6:10 & Ψαλμοί 18:1-8 από Κατσούλας Γεώργιος
Διάρκεια:27 Λεπτά 24 Δευτερόλεπτα