Προς Ρωμαίους 5:12-20 από Καραΐσκος Θεόδωρος
Διάρκεια:29 Λεπτά 5 Δευτερόλεπτα