Κατά Ματθαίον 8:5-17 από Δικαίος Κώστας
Διάρκεια:42 Λεπτά 43 Δευτερόλεπτα