Κατά Λουκάν 23:27-46 από Aδάμ Βασίλειος
Διάρκεια:45 Λεπτά 14 Δευτερόλεπτα