Κατά Λουκάν 23:27-46
Διάρκεια:45 Λεπτά 14 Δευτερόλεπτα