Παροιμίαι 31:10-31 από Χριστοδουλάτος Λουκάς
Διάρκεια:42 Λεπτά 44 Δευτερόλεπτα