Προς Εβραίους 11:11-40 από Καραΐσκος Θεόδωρος
Διάρκεια:16 Λεπτά 49 Δευτερόλεπτα