Ψαλμοί 37:1-29 από Φέγγος Σπύρος
Διάρκεια:42 Λεπτά 36 Δευτερόλεπτα