Προς Κολοσσαείς 4:2-18 από Καραΐσκος Θεόδωρος
Διάρκεια:37 Λεπτά 45 Δευτερόλεπτα