Α' Κορινθίους 1:26-2:16 από Καραΐσκος Θεόδωρος
Διάρκεια:25 Λεπτά 53 Δευτερόλεπτα