Α' Κορινθίους 3:1-4 από Δουγέκος Παναγιώτης
Διάρκεια:44 Λεπτά 27 Δευτερόλεπτα