Κατά Λουκάν 5:16-35 από Χριστοδουλάτος Λουκάς
Διάρκεια:47 Λεπτά 56 Δευτερόλεπτα