Προς Ρωμαίους 8:28-39 από Κορδορούμπας Δημήτριος
Διάρκεια:30 Λεπτά 16 Δευτερόλεπτα