Β' Πέτρου 3:9-10 από Κορδορούμπας Δημήτριος
Διάρκεια:28 Λεπτά 46 Δευτερόλεπτα