Κατά Λουκάν 18:1-30 από Μπαλασόπουλος Μιχαήλ
Διάρκεια:43 Λεπτά 35 Δευτερόλεπτα