Χρονικών Β' 20:1-30 από Μπαλασόπουλος Μιχαήλ
Διάρκεια:41 Λεπτά 36 Δευτερόλεπτα