Κατά Λουκάν 10:17-37
Διάρκεια:50 Λεπτά 56 Δευτερόλεπτα