Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - Παροιμίαι κεφ.:  λα΄, εδ.:  10-31  9/12/2019
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ - Παροιμίαι κεφ.: λα΄, εδ.: 10-31 9/12/2019

ΕΑΕΠ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ομιλητής: Χριστοδουλάτος Λουκάς Παροιμίαι κεφ.: λα΄, εδ.: 10-31 9/12/2019

ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ -  Ιωάννου A΄ κεφ.:  γ΄, εδ.: 1-3   8/12/2019
ΠΑΙΔΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ - ΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΡΑΙΣΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ - Ιωάννου A΄ κεφ.: γ΄, εδ.: 1-3 8/12/2019

ΕΑΕΠ ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΚΗΡΥΓΜΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ Ομιλητής: Καραΐσκος Θεόδωρος Ιωάννου Α΄ κεφ.: γ΄, εδ.: 1-3 - Ομολογία 8/12/2019