Τελευταία κηρύγματα από τον ομιλητή
Να ξέρουμε γιατί ακολουθούμε τον Κύριο
Πεμ, Φεβ 27, 2020
Χωρίο: Κατά Λουκάν 23:27-46
Διάρκεια: 45 Λεπτά 14 Δευτερόλεπτα
Ο Χριστός άνοιξε την πόρτα προς τον Θεό
Πεμ, Ιουλ 18, 2019
Χωρίο: Κατά Ιωάννην 10:7-16
Διάρκεια: 50 Λεπτά 1 Δετερόλεπτο