Τελευταία κηρύγματα από τον ομιλητή
Επαφή με τον Θεό
Δευ, Ιουλ 26, 2021
Χωρίο: Β' Βασιλέων 24:10-19
Διάρκεια: 40 Λεπτά 42 Δευτερόλεπτα
Εγώ σε απεδοκίμασα
Τετ, Ιουν 23, 2021
Χωρίο: Α' Σαμουήλ 16:1-13
Διάρκεια: 47 Λεπτά 8 Δευτερόλεπτα
Στα ύδατα κολυμβήσεως
Τετ, Μάι 12, 2021
Χωρίο: Ιερεμίας 15:15-21
Διάρκεια: 50 Λεπτά 40 Δευτερόλεπτα
Να πηγαίνουμε έτοιμοι στην εκκλησία
Τετ, Μαρ 24, 2021
Χωρίο: Πράξεις των Αποστόλων 3:1-26
Διάρκεια: 52 Λεπτά 31 Δευτερόλεπτα