Τελευταία κηρύγματα από τον ομιλητή
Η αναγέννηση το πρώτο θαύμα
Πεμ, Νοε 07, 2019
Χωρίο: Α' Κορινθίους 3:1-4
Διάρκεια: 44 Λεπτά 27 Δευτερόλεπτα