Τελευταία κηρύγματα από τον ομιλητή
Ευλογείτε τον Κύριον εν παντί καιρώ
Πεμ, Αυγ 06, 2020
Χωρίο: Ψαλμοί 103:1-22
Διάρκεια: 42 Λεπτά 39 Δευτερόλεπτα
Μη αγανάκτει για τους πονηρευόμενους
Πεμ, Νοε 14, 2019
Χωρίο: Ψαλμοί 37:1-29
Διάρκεια: 42 Λεπτά 36 Δευτερόλεπτα
Αγαθός είναι ο Θεός στον λαό του
Πεμ, Απρ 18, 2019
Χωρίο: Ψαλμοί 87
Διάρκεια: 42 Λεπτά 11 Δευτερόλεπτα