Η Εκκλησία

Κήρυγμα ευαγγελίου
Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη, Σάββατο: 19:00-21:00
Κυριακή: 10:30-12:30

Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία Πεντηκοστής